nasze produkty
usługi - obróbka metalu


    nasze produkty


     Przedsiębiorstwo nasze wyspecjalizowało się
     w produkcji:

      Elementów do pojazdów szynowych,
       zwłaszcza do urządzeń hamulcowych i układów
       jezdnych

      Kurków różnych typów i wielkości oraz
       przeznaczenia, do odcinania przepływu czynnika
       roboczego z czopem stożkowym (uszczelnienie
       metal - metal) wykonanych z mosiądzu, według
       kart katalogowych oraz zgodnie z indywidualnymi
       uzgodnieniami.

      Zaworów hydrantowych przeznaczonych
       do pobierania wody z instalacji przeciwpożarowych
       w budynkach mieszkalnych, halach fabrycznych
       i kopalniach.

      Przyrządów do pozahutniczej obróbki
       plastycznej
metali (tłoczenie, ciecie, gięcie,
       wykrawanie, ciągnięcie, kucie swobodne
       i matrycowe) zarówno według dokumentacji
       klienta, jak i według dokumentacji opracowanej
       przez naszą pracownię konstrukcyjną.

      Oprzyrządowanie dla odlewnictwa
       kokilowego
zarówno według dokumentacji
       klienta jak i według opracowanej konstrukcji
       przez naszą pracownię konstrukcyjną.

      Form wtryskowych dla przetwórstwa tworzyw
       sztucznych oraz wtrysku metali (aluminium , znal).

      Przetworników elektrokinetycznych,
       przeznaczonych do pomiarów, zwłaszcza różnicy
       ciśnień i przyspieszeń. Generuje sygnał elektryczny
       proporcjonalny do wymuszenia mechanicznego.
       Działa bez obcego źródła zasilania.

   
   
 
 
P.W. Toolfas Spółka z o.o.     
ul. Wrzesińska 18     
61-021 Poznań     

tel. (061) 877 41 91     
fax (061) 877 00 03